‘Pro-life onderwerpen blijven aankaarten’

Francesco-Paloni-gezin.jpg

‘Pro-life onderwerpen blijven aankaarten’

Het is enigszins vragen naar de bekende weg voor de 34-jarige journalist en voorlichter van de Neocatechumenale Weg. “Katholiek Nieuwsblad is het enige nog echt katholieke nieuwsblad in Nederland”, aldus Francesco. “Dat is in de samenleving van vandaag iets om blij mee te zijn. Je leest er als katholiek dingen die je elders niet kunt lezen. Het is belangrijk op de hoogte te zijn van wat er in de wereldkerk en in Rome omgaat. En ook in het niet specifi ek katholieke nieuws, dat voor gelovigen belangrijk is en waar je bij anderen weinig of niets over te weten kon komen, zoals de affaire Demmink, brengt Katholiek Nieuwsblad nieuwe dingen.”

“Of katholieke journalistiek belangrijk is?”, zegt Francesco Paloni. “Meer dan ooit!”

De wereld rond

Francesco woont in IJsselstein. Met zijn vrouw Sara, een juriste, heeft hij een groot gezin van zes kinderen, waar ze eer mee kunnen inleggen. Al moet Francesco wel zijn meerdere erkennen in oudste broer Massimo: die heeft samen met zijn vrouw Patrizia liefst twaalf kinderen. Op uitnodiging van paus Franciscus nam dit echtpaar in oktober namens de Neocatechumenale Weg deel aan de gezinssynode. Daarbij hield Patrizia hun jongste zoontje Davide, een zuigeling nog, op schoot. Het leverde een plaatje op dat door heel wat fotografen van grote persbureaus werd geschoten. Dat was nog eens iets anders dan vergaderende geestelijken. Het plaatje van Davide op de schoot van zijn moeder ging vervolgens de hele wereld rond.

‘Schoonheid christelijk gezin’

De ouders van Francesco zijn in de jaren tachtig met hun kinderen naar Nederland gekomen, vertelt Francesco. Ook weer vanwege de Neocatechumenale Weg. Massimo kwam pas later in 2004, met zijn gezin vanuit Rome naar Nederland. Dat was op uitnodiging van mgr. Wiertz die hen vroeg in het bisdom Roermond als vrijwilligers en als gezin de Kerk te komen dienen in de nieuwe evange lisatie. Sinds enkele jaren zijn de Paloni’s daar actief als ‘itinerante catechisten’. Het hele gezin van ouders en vier kinderen waaruit Francesco voortkomt, is nu woonachtig in Nederland. Alle Paloni’s zijn enthousiaste gelovigen en aangesloten bij de Neocatechumenale Weg. Deze beweging wil, geïnspireerd door de vroege Kerk waarin het catechumenaat de doopvoorbereiding was, met nieuwe ogen de rijkdom van ons doopsel herontdekken. “Een van die herontdekkingen is de schoonheid van het christe lijke gezin”, vertelt Francesco. “Die heeft al veel echtparen bemoedigd en geholpen om open te zijn voor het leven en om het geloof aan hun kinderen door te geven.”

Titus Brandsma

De zalige Titus Brandsma is in Italië nog niet zo bekend, legt Francesco uit, “al zullen sommigen gelovigen daar wel eens van hem gehoord hebben”. Zelf weet hij wel van Titus’ ver zetswerk tegen de nazi’s en hoe de zalige karmeliet alle journalisten bleef aanmoedigen hun rug recht te houden tegenover de beze er. “Hij wordt daarom toch als patroon van de Nederlandse katholieke journalisten beschouwd?”, vraagt Francesco. “Ja, dat dacht ik al.”

Bescherming van het leven

De permanente aandacht in Katholiek Nieuwsblad voor de bescherming van het leven, kan op Francesco’s steun rekenen. “Het is een onderwerp dat je moet blijven aankaarten en waar je steeds opnieuw over moet durven beginnen”, zegt hij. Wat Francesco betreft, wordt juist doordat andere media zoveel journalistieke onderwerpen laten liggen, het belang van Katholiek Nieuwsblad er alleen maar groter op.

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.