Dankzij u!

Dankzij u!

Dankzij u! Wanneer deze eerste Arnulfus Post van 2016 bij u op de mat valt, zijn we al in de tweede week van de Veertigdagentijd. Een periode van bezinning, matiging en delen met anderen om zo vooruit te kijken en ons voor te bereiden op de betekenisvolle Goede Week en het hoogfeest van Pasen. Voor mij persoonlijk betekent die tijd een periode om aandacht te geven aan andere leesstof, die bijdraagt aan je geestelijke vorming. Daar komt het vaak niet van omdat we in het dagelijks leven zoveel te lezen hebben, dat de ogen ’s avonds laat niet echt meer willen of de gedachten er moeilijk bij te houden zijn. De niet afl atende stroom informatie laat je geen rust wanneer deze je ritme bepaalt. En doet die dat soms niet (te) vaak in de waan van alledag? 

In dit perspectief vraag ik me wel eens af: hoe leest u Katholiek Nieuwsblad? In de bouwsteentjes opgenomen in de Arnulfus Post en bij ontmoetingen van lezers krijg ik daar een inkijkje in. Op welk moment, nadat deze vrijdag op de deurmat is gevallen, leest u KN? Op een vast moment in het weekend aan de keukentafel of in de leesstoel of zelfs onderweg tijdens activiteiten die u onderneemt? Ik ben heel erg benieuwd dat van u te horen! Wat mij betreft, kom ik er meestal pas laat op zondag aan toe. Al heb ik de nieuwste uitgave reeds doorgebladerd, wanneer deze afgeleverd wordt op kantoor. Op donderdag is mijn blik op KN anders dan ’s zondags met het Evangelie van die dag en de bijbehorende bezinning nog vers in gedachten. Deze beïnvloeding van de zondag en met welke kleur glazen je het nieuws leest, zegt hoe je als christen nieuws, opinie en inspiratie zou mogen lezen: met mogelijk de Bijbel ernaast. Hierin ligt de diepgewortelde missie van Katholiek Nieuwsblad: vanuit de waarheid en traditie een boodschap meegeven voor een katholiekere samenleving. Onlangs werd ik geraakt door een preek waarin de priester vroeg: bent u bereid uit te dragen wat er van u als christen wordt verwacht? Deze directe en concrete oproep en de daarin verscholen opdracht om iets te doen met je geloof spraken me direct aan. Zoals u ook elk jaar, elke Arnulfus Post opnieuw, bijdraagt aan het in stand houden van Katholiek Nieuwsblad. Elke nieuwe uitgave kan alleen maar verschijnen dankzij u! Hartelijk dank voor uw blijvende steun waarop wij hopelijk ook dit jaar opnieuw mogen rekenen.

François Vluggen, directeur

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.