‘Marta en ik vormen goede combinatie’

Susanne-van-den-Berk-en-Marta-Petrosillo.jpg

‘Marta en ik vormen goede combinatie’

Susanne van den Berk (34) is alweer twee jaar lid van de redactie. Ze is erbij gekomen om speciaal de Italiaanse pers te volgen. Ook onderhoudt ze het contact met de correspondente in Rome, Marta Petrosillo (eveneens 34).

“Marta en ik hebben een goede uitwisseling”, vertelt Susanne. “Je ziet Marta steeds meer in Katholiek Nieuwsblad. Ze voelt zich echt lid van de KN-familie. We horen het als er iets op til is. Ze kijkt in het Vaticaan rond wat interessant voor onze lezers kan zijn. Mede dankzij haar column kunnen die een breder beeld krijgen van wat er in het Vaticaan gaande is.” Deze zomer heeft Marta een fl itsbezoek aan de redactie gebracht. “Dat was een leuke ontmoeting”, aldus Susanne. “Voor haarzelf was het ook leuk om ons nu eens van gezicht tot gezicht te zien.” 

“Ik werk inmiddels vier dagen per week als KN-redactrice. Ik schrijf nu ook steeds meer artikelen zelf. Naast het vertaalwerk, ondersteun ik de eindredactie: bijvoorbeeld door artikelen in het vormgevingssysteem te ze en, er foto’s bij te zoeken, correctiewerk te doen en dergelijke.” Susanne studeert voor tolk/vertaler Italiaans. “Dat brengt best veel werk met zich mee. Anderzijds merk ik wel dat mijn vertalingen er beter van worden, dus het combineert wel heel mooi met wat ik hier doe.”

Foto KN – Jan Peeters

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.