‘KN informeert en verbindt in de geest van Titus’

Huub_Vromen.jpg

‘KN informeert en verbindt in de geest van Titus’

“Ik denk dat de Kerk in Nederland weer meer betekenis zal krijgen”, zegt Huub Vromen, de nieuwe voorzitter van Stichting Katholiek Nieuwsblad. “Mensen beseffen en steeds sterker dat het materialisme een tijdje aantrekkelijk kan zijn, maar dat je na verloop van tijd gaat merken dat er een groot gemis is. Dat je er niet echt gelukkig van wordt. Je ziet dat mensen elkaar steeds minder kennen en dat sociale verbanden niet meer zijn zoals vroeger in een dorp.

Mensen overlijden soms in hun huis zonder dat iemand het in de gaten heeft. We komen er als samenleving achter dat we op een dood spoor zien.”

In die situatie moet Katholiek Nieuwsblad zijn rol pakken, vindt Vromen: “Want de vraag is hoe je dat dan weer met elkaar verbindt: dat wat de Kerk te bieden heeft en dat wat de mensen missen. Op sommige plekken zie je dat al succesvol gebeuren: parochies waar echt nieuw leven ontstaat, die beginnen te bruisen. Je ziet dat het ook bij protestantse gemeentes soms heel goed lukt. Daar moeten zelfs kerken bijgebouwd worden: grote kerken waar jonge mensen komen. Het is de kunst de juiste toon te vinden om de aansluiting te maken, maar het is duidelijk dat de behoefte er is: meer dan ooit zelfs.”

Het is een taak van Katholiek Nieuwsblad dat te laten zien, zegt Vromen, “en dat doet het gelukkig ook. Gelovigen en mensen die willen geloven zijn bovenal op zoek naar authentieke inspiratie. Die mensen moet Katholiek Nieuwsblad informeren en verbinden. In de geest van Titus Brandsma, en dus desnoods tegen de tijdgeest in, maar gebeuren moet het. Gelukkig mogen we daarbij ieder najaar weer rekenen op de extra steun van lezers en donateurs in de Najaarsactie. Die bijzondere band tussen lezers en krant is heel kostbaar. Als nieuwe voorzitter zal ik die zeker blijven koesteren”.

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.