‘KN-lezer in de hoofdrol’

voormalig-hoofdredacteur-katholiek-nieuwsblad-ed-arons_fotograaf_jan-peeters-kn.jpg

‘KN-lezer in de hoofdrol’

Van de 35 jaar dat KN bestaat, heeft Ed Arons bijna de helft meegemaakt als hoofdredacteur. En als freelancer levert hij nog regelmatig bijdragen. Zijn visie op KN en zijn lezers is inspirerend en verrassend.

Verschilt het Katholiek Nieuwsblad van nu veel van het KN in jouw begintijd?
“Het uiterlijk is veranderd, het inspelen op de actualiteit is natuurlijk anders, maar het wezenlijke is gebleven: de Wereldkerk als uitgangspunt. In de beginjaren toonde KN de Wereldkerk vooral als een houvast en een gids in een verwarrende tijd. Daarna meer als bemoediging en perspectief.”

Waarom is die band met de Wereldkerk zo belangrijk?
“Als een Kerkprovincie niet geworteld is in de Wereldkerk die tweeduizend jaar oud is, is ze ten dode opgeschreven. Christus heeft beloofd met zijn Kerk te zijn tot aan het einde van de tijden. Maar dat geldt niet voor stromingen die zich van die Kerk losmaken. Die dreigen meer afhankelijk te worden van menselijk denken en van de tijdgeest dan van Gods genade. In West-Europa heeft de Kerk het moeilijk omdat ze zwak is, in het Midden-Oosten heeft de Kerk het moeilijk door vervolging. Maar steeds en overal is Christus met zijn Kerk.”

Is deze tijd moeilijker of gemakkelijker dan in jouw tijd als hoofdredacteur?
“Onze samenleving is verder afgedreven van haar christelijke wortels. Dat maakt het moeilijker om vanuit het geloof te leven. Er ligt daarom een belangrijke taak voor KN om haar lezers te helpen christen te zijn in deze tijd. Maar tegelijkertijd kan die spanning ook een voordeel inhouden: was het christendom niet juist vitaal in tijden van vervolging? Een ander voordeel is dat de jongere generatie katholieken niet behept is met vooroordelen en met fierheid durft te getuigen van het geloof. En dat wordt vaak nog aanvaard ook.”

Is de Nederlandse Kerk er de afgelopen decennia op vooruit gegaan of op achteruit?
“Het aantal kerkgangers daalt nog steeds en veel kerken sluiten. Veel parochies vergrijzen en zullen over tien of twintig jaar wellicht niet meer bestaan. Dat doet pijn. Maar daar staat tegenover dat er in iedere regio wel een parochie of een ander geestelijke centrum te vinden is waar jongeren en gezinnen graag naar toe komen voor vorming. Daarnaast zijn er veel ´kleine beginnen´ die de Kerk van de toekomst gestalte geven.”

Waar moeten we bij die kleine beginnen aan denken?
“Aan nieuwe congregaties zoals de Broeders van Sint-Jan en de Blauwe Zusters. Aan nieuwe bewegingen die jongeren en gezinnen bereiken. Aan Kinderwerk Samuel, de Alphacursus, de KISI Kids en tientallen andere inspirerende initiatieven. Veel van de betrokkenen zijn jonge katholieken, die op nieuwe manieren en met een nieuw elan bouwen aan de Kerk van de toekomst. Het is belangrijk dat Katholiek Nieuwsblad daar aandacht aan besteedt, want de meeste andere media hebben er helaas geen oog voor.”

Maakt dat KN onmisbaar?
“KN is zeker onmisbaar omdat het die positieve krachten bekend maakt. Maar die onmisbaarheid gaat veel verder. Artikelen, agenda en advertenties in Katholiek Nieuwsblad stellen de lezers in staat persoonlijk kennis te maken met deze initiatieven. Hun gebed en financiële steun voor deze ´kleine beginnen´ zijn hard nodig. Van veel initiatieven hoor ik dat ze kunnen voortbestaan en groeien dankzij de steun van KN-lezers. Dat maakt de krant van vitaal belang voor de Kerk van morgen en het maakt de lezers tot hoofdrolspelers in de opbouw van die Kerk.”

Wat raad je die lezers aan?
“Allereerst wil ik de trouwe supporters van KN danken voor hun gebed en donaties in het verleden. Heel veel dank! Ga daar alstublieft in Godsnaam mee door. En overweeg daarnaast een legaat voor Arnulfus in uw nalatenschap, voor de Kerk van uw kinderen en uw kleinkinderen. Aan hen die nog niet eerder gaven, vraag ik om een regelmatige donatie te overwegen. Want door KN te steunen vervult u een roeping in de toekomst van Gods Kerk.”

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.