Het vijfendertigste jaar

35-jaar-KN.jpg

Het vijfendertigste jaar

Drie pausen geleden werd KN opgericht. De Arnulfus Stichting was er vanaf het begin bij betrokken. De krant bestaat dit jaar 35 jaar en dit is de honderdste editie van Arnulfus Post. Zonder Arnulfus – dat wil zeggen zonder u – hadden we dit jubileum nooit kunnen vieren.

De ontwikkeling van communicatiemiddelen is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. KN heeft geprobeerd met deze stroom mee te gaan. Jaren geleden is er een website gekomen, maar helaas voldoet die nu niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Er moet een nieuwe komen, een die langzaamaan ook een verdienmodel voor KN moet worden.

Jonge mensen lezen steeds minder een papieren krant, maar zijn vaak wel online te vinden. Om deze groep te bereiken, moeten we het hen zo makkelijk mogelijk maken en ook digitaal zichtbaar worden. KN als referentiepunt voor nieuws uit en over de Kerk, over geloofsbeleving en spiritualiteit, over maatschappelijke ontwikkelingen en cultuur.

De groep trouwe donateurs van Arnulfus heeft steeds opnieuw de schouders gezet onder de uitdagingen waarmee KN geconfronteerd werd. Toen wij enkele jaren geleden een Rome-correspondente nodig hadden, boden enkele mensen aan deze kosten voor een bepaalde tijd te dekken. Misschien is er nu iemand die de correspondent uit het Midden-Oosten wil sponsoren of iemand die bereid is een columnist te ‘adopteren’?!

Onze grootste uitdaging op dit ogenblik is de nieuwe website, waarvoor wij extra middelen nodig hebben. Binnen een jaar zou de nieuwe website er moeten zijn. Om dit mogelijk te maken zijn er vele schouders nodig. Ook die van u! Ik dank u oprecht voor hetgeen u tot nu toe via de Arnulfus Stichting voor KN hebt gedaan. Het voortbestaan van KN in het Nederland en Vlaanderen van vandaag vraagt om inzet van de redactie evenals uw betrokkenheid en hulp. Maar wat wij bovenal nodig hebben is de zegen van Boven zonder welke al onze inspanningen nutteloos zijn.

Antonia Willemsen

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.