Katholieke journalistiek, meer dan ooit

beeldje-Titus-Brandsma-k.jpg

Katholieke journalistiek, meer dan ooit

“Weg met de waarheid, leve de Pravda!” Dat schreef de Franse filosoof Alain Finkielkraut onlangs over moderne media, omdat die niet kritisch over de asielzoekerscrisis berichten. Hij bedoelde dat uiteraard sarcastisch. U weet dat pravda het Russische woord voor waarheid is, maar ook de naam van het dagblad van de communistische partij. In Sovjettijden schreef die krant dwingend voor wat de waarheid was. Wie daarvan afweek, was ‘saboteur’, ‘handlanger van het internationale kapitaal’ of ‘speelde het fascisme in de kaart’. Moderne media doen niet wezenlijk anders, suggereerde Finkielkraut.

beeldje Titus BrandsmaNu kan geen krant er zich op beroepen alleen maar waarheid te publiceren. Maar je moet dat wel nastreven en Katholiek Nieuwsblad doet dat. Het Tweede Vaticaans Concilie wil dat de katholieke pers nieuws brengt “over heel het wereldgebeuren en over alle aspecten van het huidige leven” (Communio et progressio 1971). Werkend vanuit onze katholieke grondslag mag wat wij publiceren nooit ‘pravda’ zijn: feiten die tot onherkenbaarheid toe verwrongen worden tot welgevallige ideologische clichés.
Pravda schrijft voor dat abortus ‘keuzevrijheid’ betekent, terwijl de waarheid zegt dat het moord is. Alleen dat laatste lees je dus in Katholiek Nieuwsblad. Dat roept ergernis op, zoals alles wat niet aansluit bij de koekoek-eenzang. Bovenop die weerstand komt nu ook nog de kostbare juridische strijd over de ANBI-status, waarvoor Katholiek Nieuwsblad zelfs naar de Hoge Raad stapt.

Zijn het dus geen gemakkelijke tijden voor een principieel blad, verbaasd zijn we daar ook niet over. Authentiek christelijk geloof heeft altijd weerstand opgeroepen. Nieuw is wel dat ‘pravda’ zich ook binnen de katholieke Kerk breed maakt, zoals de gezinssynode nu laat zien. Dat huwelijk en gezin nu zelfs binnen de Kerk onder vuur komen, is verwarrend. Ook de redactie van Katholiek Nieuwsblad had dit tot voor kort niet voor mogelijk gehouden. Het is echter niet anders, en we zullen erover berichten zoals u van ons gewend bent. Wij willen gelovigen helpen het hoofd koel te houden met informatie die duidelijk onderscheid maakt tussen waarheid en pravda.
Wie de verslaggeving elders leest, kan vaststellen dat Katholiek Nieuwsblad hierin als enige zonder zwabberen een onderbouwde katholieke lijn aanhoudt. Onze correspondente in Rome, Marta Petrosillo, helpt als professionele vaticanista – behalve met goede en geïnformeerde artikelen – ook met achtergrondinformatie die niet steeds in de krant komt, maar wel bijdraagt aan onze beeldvorming van wat er in Rome speelt.

In zijn belangwekkende lezing Belang en opdracht van kathotlieke media die u op de website van Katholiek Nieuwsblad kunt nalezen, bevestigt kardinaal Eijk dat het in de katholieke journalistiek moet gaan “om het aan het licht brengen van de Waarheid – waarheid geschreven met een hoofdletter”.

Hij voegt eraan toe: “Dat wil uiteraard niet zeggen dat elk nieuwsbericht een evangeliserend karakter moet hebben – liever niet zelfs.” De kardinaal beroept zich daarbij op de Z. Titus Brandsma, patroon van de journalisten en zelf journalist wiens beeldje per traditie prijkt op het bureau van de KN-hoofdredacteur. Katholieke journalistiek, aldus Titus, moet weliswaar “geleid en beheerst worden door de erkenning van God en van het gezag der Kerk, maar zij behoeft daar niet in elke regel van te getuigen”. Zij moet integendeel haar taak “heel wat breder zien; haar werkzaamheid strekt zich verder, veel verder uit”. 

Het Tweede Vaticaans Concilie zal zelfs stipuleren dat zij “spiegel van de werkelijkheid” moet zijn. Ga er maar aanstaan!

Het is voor ons als redactie goed van tijd tot tijd aan de hoge idealen van de katholieke journalistiek herinnerd te worden. Bij het nastreven daarvan weten we ons gesteund door het gebed van velen, en door edelmoedige materiële ondersteuning. Het verrast ons iedere keer weer als er een legaat binnenkomt van een onbekende lezer, die je daarvoor dolgraag zou willen bedanken. Dat kan dan niet meer, behalve met een intentie in de H. Mis. Het is de bevestiging hoe diep we, verbonden door ons geloof, met elkaar in contact blijven, dwars door de tijd en zelfs over de grens van dood en leven heen. Het bemoedigt ons als katholieke journalisten om ondanks alles de waarheid te blijven verkondigen. De pravda laten we graag aan anderen over. (HR)

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.