Een nieuwe stijl, een nieuwe identiteit?

Een nieuwe stijl, een nieuwe identiteit?

Katholiek Nieuwsblad stapt naar de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland. In de afgelopen periode is na het nemen van dit besluit hard gewerkt aan het indienen van onze cassatiemiddelen. Geen eenvoudige klus, maar dankzij de inzet van deskundigen en bestuursleden heeft het tot een goed stuk geleid. Het verwoordt waar naar onze mening de schoen wringt in het eerdere oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De ANBI-procedure houdt de beide besturen van Arnulfus Stichting en Stichting Katholiek Nieuwsblad nu al bijna drie jaar bezig. Hoewel dit veel extra inspanning en tijd vraagt, heeft het dagelijks werk om Katholiek Nieuwsblad uit te geven er niet onder geleden. De focus blijft, zoals u op de voorgaande pagina’s hebt kunnen lezen, sterk gericht op het belichten en toelichten van de ontwikkelingen binnen de Kerk en de daarbij behorende maatschappelijke thema’s die voor ons christenen en katholieken van belang zijn om ontwikkelingen die er toe doen juist te kunnen duiden. Andere media doen dat niet, laat staan in de juiste context met kennis van de kerkelijke leer en traditie. Dat beter te doen is geen eenvoudige opdracht, maar we proberen die met zielsveel overtuiging iedere dag waar te maken.

 

Arnulfus wil blijvend mogelijk maken om katholieke journalistiek dienstbaar te laten zijn aan de verkondiging van ons geloof. En dan mag je stijl aansprekend en wervend zijn met behoud van je ‘identiteit’. Het is altijd een lastig en tegelijk uitdagende onderneming iets aan de huisstijl te doen zonder je identiteit te verliezen of te veranderen.

 

Zo investeert KN mede dankzij uw bijdrage in het bereikbaar maken van de krant voor nieuwe generaties lezers. Binnenkort zal de krant zoals u die in papieren vorm kent, ook digitaal te verkrijgen zijn. Een nieuwe portal biedt dan de mogelijkheid de krant vanaf het scherm te lezen.

Zoals u ziet heeft onze stichting een ‘nieuw jasje’ gekregen. De website van Katholiek Nieuwsblad wordt ook vernieuwd waardoor bezoekers van straks eenvoudiger een abonnement kunnen nemen, maar ook gemakkelijker informatie vinden om Katholiek Nieuwsblad door middel van een gift te ondersteunen

Een gemakkelijk toegankelijke website is daarvoor een must, naast een mooie nieuwe huisstijl als uitdrukking van onze identiteit, die sinds de oprichting van Arnulfus Stichting dezelfde is gebleven: het verkondigen van het katholieke geloof in al haar face en door een toekomst te geven aan Katholiek Nieuwsblad.

Uw steun in gebed en door giften maakt dit werk blijvend mogelijk. Daarvoor hartelijk dank!

François Vluggen, directeur

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.