Fatima is een boodschap van grote hoop

Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatima-AP.jpg

Fatima is een boodschap van grote hoop

Er is veel te doen rond de honderdste verjaardag, op 13 mei, van de eerste verschijning van de Heilige Maagd Maria in Fatima. Twee van de drie herderskinderen aan wie zij verscheen, Jacinta en Francisco, zullen bij die gelegenheid heilig worden verklaard.

De verschijningen van Maria in Fatima zijn méér dan privé-openbaringen: het aangekondigde zonnewonder, dat zich bij de laatste verschijning op 13 oktober 1917 voordeed, is door tienduizenden mensen en tot in een straal van dertig kilometer rond Fatima waargenomen en gedocumenteerd.

Je kunt op twee manieren naar de boodschap kijken die Maria aan de drie kinderen heeft gegeven: somber, als aankondiging van ernstige straffen, waaronder de Tweede Wereldoorlog met al zijn verschrikkingen en uitwerkingen, of als genademoment en blijk van barmhartigheid.

Minder bekend is dat het derde zienertje, Lucia dos Santos (1907-2005), van Onze-Lieve-Vrouw de opdracht meekreeg ‘Fatima’ uit te dragen en te behoeden voor misinterpretaties. Maria, maar ook Jezus zelf, zouden tijdens haar leven vele malen aan haar verschijnen. Zo weten we dat de gevraagde toewijding van Rusland en de wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria, door verschillende pausen gedaan, niet voldoende was bij gebrek aan steun van het wereldepiscopaat. Uiteindelijk kwam die steun er wel bij de tweede keer dat paus Johannes Paulus II de toewijding deed.

Maar dat is niet het enige om de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria te bespoedigen: zij heeft gevraagd om vijf eerste zaterdagen te biechten, een rozenkrans te bidden en naar de Mis te gaan. Voor hen die daar geen kans toe zien, mag dat ook acht dagen tevoren of daarna. Dit is de persoonlijke toewijding waar Maria om heeft gevraagd en die bij voldoende respons de “nog grotere oorlog”, die in 1917 werd aangekondigd, had kunnen afwenden. Net als de oorlogen erna, zo heeft Lucia, die karmelietes werd, uitdrukkelijk verklaard.

De boete waar Maria zo op aandrong, bestaat allereerst uit een godvruchtig leven, de alledaagse dingen zo goed mogelijk doen en het dagelijks bidden van een rozenhoedje. En dat wat minder plezierig is, offeren uit liefde voor Jezus, voor de bekering van de zondaars en uit eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria, de sleutel tot het Hart van Jezus. Spectaculair is het niet wat zij vraagt, wel wat het teweeg kan brengen.

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.