Toegankelijkheid

francois_vluggen_02.jpg

Toegankelijkheid

Op sommige plekken in ons land staat overdag de deur van het kerkgebouw open. Ik ervaar dat persoonlijk als een geschenk uitgenodigd te worden om even stil te worden en te bidden voor de vele zaken die in het leven soms om gebed vragen.

Dat we worden uitgenodigd om door de openstaande deur van de kerk te gaan zou spreek woordelijk een open deur zijn die ik nu voor uw ogen intrap. De betekenis ervan is toch dat je iets zegt dat overbodig is of al eens gezegd is? In de traditie van de overlevering is de herhaling van het verhaal en het blijven doorvertellen het krachtigste middel om de boodschap uit te dragen. Wanneer de spreker of schrijver dan ook nog over groot talent beschikt wordt de boodschap kracht bijgezet. Mijn overtuiging is dat we als katholieken veel meer en toegankelijker moeten spreken over de boodschap die mensen uitnodigt om door die open deur te gaan. De toegang tot de boodschap is voor iedereen bereikbaar en vaak zelfs binnen handbereik wanneer we kijken naar informatie bronnen op internet en social media. We weten immers allemaal dat er levende parochies zijn die tegen de stroom in een mooi parochieleven hebben, gemeenschappen en kloosters die niet alleen maar krimpen en jongeren als volwassenen de weg naar de katholieke kerk terug vinden. Op deze plekken van geloof staat de deur spreekwoordelijk wijd open.

Katholiek Nieuwsblad tracht de boodschap blijvend onder de aandacht te brengen in de vreugde van door het geloof geïnspireerde mensen. Echter ook de opdracht om daar waar christenen vervolgd worden te helpen die zichtbaar te maken voor een groter publiek. Belangrijk evenwicht in de opdracht die Katholiek Nieuwsblad vervult.

U hebt op de voorgaande pagina kunnen lezen dat dhr. Jan Vorstman officieel zijn taak als stichtings voorzi er heeft overgedragen. Onze medewerkers zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn onuitputtelijke inzet voor de Arnulfus Stichting en Stichting Katholiek Nieuwsblad. Ik wil hem namens onze medewerkers, oud bestuurders en persoonlijk veel dank zeggen voor deze enorme ‘drive’ om door te blijven gaan om Katholiek Nieuwsblad toegankelijk te laten zijn in onze Nederlandse samen leving.

François Vluggen
Directeur

Datum: 14 juli 2017.

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.