ARNULFUS beoogt algemeen nut (ANBI)

Francois_Vluggen.jpg

ARNULFUS beoogt algemeen nut (ANBI)

De bezwaren die Arnulfus Stichting naar voren heeft gebracht tegen de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden zijn door de Hoge Raad gegrond verklaard. Het Hof had de belastingdienst in het gelijk gesteld, nadat die in 2013 de ANBI-status van de stichting had ingetrokken. In 2013 had de Belastingdienst tevens de ANBI-status aanvraag van Katholiek Nieuwsblad geweigerd. Ook de bezwaren van Katholiek Nieuwsblad zijn gegrond, aldus de Hoge Raad.

Hoge Raad: bezwaren van Katholiek Nieuwsblad en Arnulfus zijn gegrond!

Het bestuur heeft hij alle vertrouwen in de uitspraak van het verwijzingshof. Pas hierna bestaat duidelijkheid over de aftrekbaarheid van uw giften. De onzekerheid zal nog even voortduren totdat we u definitief antwoord kunnen geven.

De Belastingdienst had aangevoerd dat het KN een min of meer commercieel tarief hanteert, dat wil zeggen een abonnementsprijs die vergelijkbaar is met andere weekbladen. De Hoge Raad oordeelt nu dat alleen van commerciële tarieven gesproken kan worden, als die gericht zijn op het behalen van winst. Uit het feit dat de exploitatie van KN sinds jaar en dag financiële aanvulling behoeft, volgt dat niet van een commercieel tarief gesproken kan worden. Het blad richt zich op het algemeen nut.

De Hoge Raad wil wel dat een ander hof nog nagaat of de werkzaamheden van KN inderdaad uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan uit het uitgeven van een weekblad en andere publiciteit ter verkondiging van de blijde boodschap van Jezus Christus zoals die door de R.K. Kerk wordt overgeleverd. De doelstelling welke door Arnulfus Stichting al jaar en dag wordt ondersteund en gerealiseerd met uw giften.

In het afgelopen jaar bent u blijven bijdragen aan de verwezenlijking van onze activiteiten door het KN te steunen. Mogen wij eind van dit jaar ook weer uitzien naar uw gebed en financieel noodzakelijke bijdrage?

Dank hiervoor en een gezegende adventstijd!

François Vluggen
Directeur

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.