Dank voor het Jaar van Barmhartigheid

wjd-krakau-biecht-selina-de-maeyer-800x1271.jpg

Dank voor het Jaar van Barmhartigheid

De Vlaamse priester André Marysse is een dankbaar mens. De biechtvader in de basiliek van Ars dankt de paus voor het Jaar van Barmhartigheid en Katholiek Nieuwsblad voor zijn vaste koers.

Het is een bekend gezicht tijdens iedere Wereldjongerendagen, en zo ook weer onlangs in Krakau: rijen jonge mensen die biechten, traditioneel in een biechtstoel of zelfs gewoon op straat. Het zijn beelden die André Marysse deugd zullen doen. De Vlaming mag, als biechtvader in de basiliek van de heilige pastoor van Ars, ‘biechtspecialist’ heten.

Hij dankt paus Franciscus dan ook voor het Heilig Jaar van Barmhartigheid, dat “het jaar van de biecht” is, omdat Franciscus in de bul Misericordiae Vultus 63 keer de barmhartigheid van God onderlijnt. Ik dank de Heilige Vader dat hij de barmhartige Jezus zo centraal stelt”.

De biecht zou ons moeten leiden, stelt hij, en hij vindt daarvoor behalve bij de pastoor van Ars ook inspiratie bij een heilige landgenoot, pater Damiaan. “Damiaan wilde biechten en hoorde de biecht van vele mensen, vele zieken. Door de biecht heeft hij de aardse Kerk en de hemelse Kerk verbonden op het eiland Molokai. Laten we ons echt richten naar de hemel.”

Om de blik goed gericht te houden, leest de priester ook in Frankrijk wekelijks Katholiek Nieuwsblad. “Dank”, zegt hij, “voor KN; ten minste een blad dat katholiek is en ons meeneemt op de weg van Christus naar de Vader.”

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.