Organisatie

Organisatie

A. Algemene gegevens

Naam: Arnulfus Stichting
RSIN/Fiscaal nummer: 816050193
Adres: Soomerlustplein 5
2275 XM Voorburg
Website: www.arnulfus.nl
E-mail: info@arnulfus.nl

B. Samenstelling bestuur:

De samenstelling van het stichtingsbestuur is per 1 januari 2020:
De heer N.J. Adema
De heer R.A.M. Houben
De heer P.V.A. Walenkamp
Mevrouw C.E.M. de Quaij

C. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen bezoldiging.

D. Doelstelling Arnulfus Stichting

De in 1981 opgerichte Arnulfus Stichting heeft conform de oprichtingsakte ten doel de verbreding en verdediging van de officiële Rooms-Katholieke geloofs- en zedenleer. Arnulfus tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het steunen van, respectievelijk deelnemen in daartoe geëigende publiciteitsorganen.

E. Verslag activiteiten Arnulfus Stichting

Voor een actueel verslag van de activiteiten van Arnulfus Stichting wordt verwezen naar onderdeel 5 van het beleidsplan.

F. Beleidsplan 2020

De Arnulfus Stichting (hierna ‘Arnulfus’) is opgericht op 27 Maart 1981 en staat ingeschreven in het handelsregister van de K.v.K. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 12 september 2013. Arnulfus is al begin jaren ’80 vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en is m.i.v. 1 januari 2008 als Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt (ANBI-status). In het beleidsplan wordt ingegaan op het beleid van Arnulfus in de komende jaren, waarbij naast bestaande activiteiten de nadruk wordt gelegd op de mogelijkheden, die nieuwe media bieden om de katholieke boodschap uit te dragen conform de statutaire doelstelling van Arnulfus.

Lees het beleidsplan 2020 van Arnulfus.

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.