Zinvolle vrijheid

Zinvolle vrijheid

Voorbije maand is het alweer twee jaar geleden dat de inspecteur mededeelde de ANBI-status van onze stichting in te trekken. Wij zijn tegen die beslissing in beroep gegaan: De rechtbank was duidelijk in zijn oordeel en gaf zowel Arnulfus als Stichting Katholiek Nieuwsblad de ANBI status (terug). De discussie die we voor de rechter voerden ging over de vraag of onze stichtingen algemeen nuttig zijn. Wij zijn blij dat de rechters hebben bevestigd dat wij ons daadwerkelijk bezig houden met het verspreiden van het rooms-katholieke geloof. Dat is voluit een algemeen nuttig doel. De Belastingdienst is het helaas oneens met dit oordeel en is in hoger beroep gegaan.

We wachten nu op de inhoudelijke behandeling van het aanstaande Hoger Beroep door het Gerechtshof. Op dit moment kunnen we u helaas nog niet meer berichten dan ook in het nieuwe jaar weer alle vertrouwen te hebben in een goede afloop van deze procedure. Wij zullen u daar zo snel mogelijk over informeren. Een procedure als deze legt in eerste instantie altijd beslag op middelen en capaciteiten van betrokken medewerkers bij Arnulfus en Katholiek Nieuwsblad. Tegelijkertijd is de procedure nauw verbonden met het uitdragen van de doelstelling en realiseren van onze missie: het bevorderen van de rooms-katholieke visie. De procedure is immers een uitgelezen kans om aan rechters – maar ook aan u als donateurs – te laten zien dat wij dit doel nastreven.

Een discussie over je katholieke identiteit en missie heeft ook een nog een ander positief kenmerk. Allereerst de lezers die we ontmoeten en navraag doen naar de laatste stand van zaken, donateurs. die ons wekelijks bellen, maar ook andere christelijke organisaties die vanuit hun wortels sterk hun identiteit willen uitdragen. Uit deze ontmoetingen halen wij het vertrouwen dat het allemaal weer op z’n pootjes terecht zal komen.

Hoe dan ook is er het afgelopen jaar veel blijk van gegeven dat u met velen de waarde ziet om het werk van Katholiek Nieuwsblad blijvend mogelijk te maken. Dit wordt door de vrijwilligers, medewerkers en bestuurders van beide stichtingen als een grote vrijheid ervaren. Deze vrijheid ligt voor ons in het onafhankelijk berichten over ontwikkelingen in de Kerk en kerkelijk gerelateerde thema’s evenals het beschouwen van maatschappelijke onderwerpen vanuit het katholieke perspectief, gebaseerd op de leer en traditie van de Kerk. Deze opdracht mogen uitvoeren is zeer zinvol!

Een mooi nieuw initiatief, gerealiseerd door gevers van Arnulfus, is de verslaglegging van Marta Petrosillo vanuit Rome in haar columns ‘Oui Roma’ en reportages. In een van de komende uitgaven van Arnulfus Post zullen wij u verslag doen van de baten en lasten van Arnulfus als de boeken van het afgelopen jaar zijn opgemaakt. Ik wil u dan ook vrijmoedig vragen dit werk door een gift blijvend mogelijk te maken voor nu en de komende generaties lezers.

François Vluggen, directeur

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.