Na vier jaar touwtrekken weer ANBI-status

ANBI.jpg

Na vier jaar touwtrekken weer ANBI-status

Na vier jaar touwtrekken heeft de Arnulfus Stichting de status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) terug. Dat is door de Belastingdienst bekend gemaakt. Dat betekent dat giften opnieuw aftrekbaar zijn van de belasting.

De ANBI-status was met ingang van maart 2013 ingetrokken omdat de Arnulfus Stichting vooral steun gaf aan Katholiek Nieuwsblad dat niet in aanmerking kwam voor een ANBI-status. Een aanvraag daartoe door de Stichting Katholiek Nieuwsblad in 2013 werd afgewezen.

‘Gewoon commercieel doel’

Een bezwaarschrift werd door de Rechtbank gehonoreerd, maar de Belastingdienst werd in hoger beroep door het Gerechtshof in Arnhem alsnog in het gelijk gesteld. Het oordeel luidde dat KN een weliswaar katholiek weekblad is, maar een met een gewoon commercieel doel zoals andere media.

‘Nooit zonder verlies’

“Men ging eraan voorbij dat de abonnementsprijs onder het kostprijsniveau ligt en er sinds de start in die meer dan dertig jaar nog nooit een jaar zonder financieel verlies is geweest”, licht Arnulfusvoorzitter Jan Geert Vorstman toe. Men vond vooral ook KN niet voldoende religieus van aard en dat er niet echt sprake was van een apostolische missie. Onze verontwaardiging was groot!”
Nadat de Arnulfus Stichting door de Hoge Raad in het gelijk is gesteld is hij blij mee te kunnen delen dat zijn stichting de ANBI-status officieel terug heeft gekregen.

‘We gaan verder’

“Wij gaan dus mooi verder”, concludeert Vorstman. “Met de teruggekregen ANBI status is dat dus voor de vele giftgevers van Arnulfus opnieuw goed geregeld. Het doel van onze financiële steun is het uitgeven van een weekblad ter verkondiging van de blijde boodschap van Jezus Christus zoals die door onze Kerk wordt overgeleverd.”

‘Altijd nieuwe uitdaging’

“Wij kijken terug op een veel bewogen tijd voor ons blad. Wij zullen doorgaan het te steunen in mooie en ook in moeilijke tijden, soms met de stroom mee, soms tegen de stroom in. Zo heb ik het zelf vanaf de start vanaf 1985 mee mogen maken. Altijd weer een nieuwe horizon, altijd weer een nieuwe uitdaging. Vooral voor degenen die KN redigeren en ook voor hen die voor een goede verspreiding zorgen”, aldus Vorstman. “Dit alles kan alleen met de steun van de Arnulfus Stichting. Dankzij de giften van heel veel donateurs heeft Katholiek Nieuwsblad nog altijd kunnen overleven.”

Aftrekbaar

Het doneren aan een instelling met ANBI-status betekent dat de giften van een donateur voor de belasting aftrekbaar kunnen zijn. Bovendien hoeft de Arnulfus Stichting geen schenk- of erfbelasting af te dragen. Behalve voor het belastingjaar 2016 geldt de belastingaftrek ook over de jaren 2013, 2014 en 2015. Daartoe dient een afzonderlijk verzoek te worden gedaan bij het eigen belastingkantoor. (KN)

Bron: Katholiek Nieuwsblad

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.