Laetitia blogt voor KN

Laetitia_Verbeiren.jpg

Laetitia blogt voor KN

Laetitia Verbeiren (22) gaat met een Nederlands-Vlaamse reis van de gemeenschap Emmanuel naar de Wereldjongerendagen en zal op www.katholieknieuwsblad.nl een reisblog bijhouden.

‘Mensen op de hoogte houden van de WJD’

Het is voor Laetitia de tweede keer. “In 2011 ben ik naar de WJD in Madrid geweest. Dat was een onvergetelijke ervaring om met zoveel katholieke jongeren samen te zijn. De vreugde spatte ervan af. Voor de Kerk is het belangrijk om een nieuwe golf van vreugde en jong enthousiasme te hebben. Het indrukwekkendste moment vond ik de aanbidding tijdens de avondwake op het veld. Twee miljoen jongeren van wie velen op de knieën het Allerheiligste aanbidden. Dat was een ongelofelijk moment.”

‘Relatie met God’

Laetitia kreeg het katholieke geloof van jongs af aan mee. “Ik ben opgegroeid binnen de gemeenschap Emmanuel. Mijn ouders hebben elkaar leren kennen tijdens een evangelisatieschool van de gemeenschap. Geloof is voor mij de persoonlijke relatie met God, die ik een centrale plaats probeer te geven. Dat is niet gemakkelijk, maar ik probeer me door God te laten leiden. Ik probeer dagelijks met een half uur gebed te beginnen. Dat verandert mijn dag en mezelf. Het is alsof ik dan meer ben zoals God mij bedoeld heeft toen Hij mij schiep. Als ik de dag begin met gebed ben ik vreugdevoller, vriendelijker en opener naar anderen toe.”

‘Mijn geloof is gegroeid’

Voor Laetitia is het geloof iets dat altijd aanwezig is en in de loop der jaren is gegroeid. “Sommige mensen maken een bekering mee. Die lopen zogezegd in het duister en krijgen een licht op hun pad, maar er zijn ook mensen die vanaf het begin van hun leven een zaklamp meekrijgen. Ik ben me altijd bewust geweest van de aanwezigheid van God. Mijn geloof is in de jaren gegroeid en die zaklamp is daardoor in de loop der jaren meer licht gaan geven.

Foto: Forza AP

Dat heeft te maken met vorming waardoor ik kon groeien. Die vorming krijg ik binnen de gemeenschap Emmanuel. Momenteel ga ik tweewekelijks naar een huiskring, een soort gebedsgroep, waar ik met anderen over het geloof praat en we met elkaar op weg gaan.”

‘Een open hart’

Laetitia studeert Frans en Spaans aan de universiteit van Gent. Ze woont doordeweeks in de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, in de weekenden keert ze graag terug naar haar ouderlijk huis in Roosdaal, nabij Brussel, waar ook haar twee broertjes en een zusje zijn. Ze kijkt uit naar het schrijven van de reisblogs. “Ik vind het heel leuk dat ik dat mag doen. Naast dat ik het schrijven leuk vind, vind ik het belangrijk mensen op de hoogte te houden van wat we op de WJD meemaken. Ik heb enkele mensen beloofd voor hen te bidden tijdens de WJD, speciaal tijdens het bezoek aan het Mariaheiligdom in Częstochowa. Het is ook belangrijk dat de mensen thuis voor de jongeren bidden. Dat zij geraakt mogen worden door wat daar gebeurt. Ik bid voor een open hart, dat ik alles mag ontvangen en dat ik gesterkt word in mijn geloof.”

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.