Kwaliteitstijd

35-jaar-KN.jpg

Kwaliteitstijd

“Hoe gaat het met je?”
“Goed hoor, druk…”
Dat laatste woordje. U moet er maar eens op letten hoe vaak het wordt gebruikt. Iedereen is druk: op het werk, in het verkeer, met vrienden… en als we daar allemaal niet druk mee zijn, zijn onze kinderen wel druk en dan zijn we daar druk mee.
Druk-zijn is het nieuwe elan. We willen heel veel, en het liefst zo efficiënt mogelijk zodat het ons niet teveel tijd kost. Nu ben ik, als moeder van vijf kinderen, de laatste die efficiëntie onderwaardeert. Sterker nog, ik heb die zeer hoog in het vaandel staan, maar efficiëntie mag nooit een doel op zich zijn, net zo min als druk zijn.

Kwaliteit daarentegen moet dat juist wél zijn. Het maakt niet uit wat je doet of hoe snel je het doet, als je het maar goed doet. Dit klink wellicht als een open deur. Toch is het in de huidige, drukke, samenleving niet voor de hand liggend dat er veel tijd is voor momenten waarop u even stilstaat en de tijd neemt om ergens van te genieten.
Katholiek Nieuwsblad wil mensen helpen bij het nemen van deze kwaliteitstijd door een product te leveren waarvoor zij deze tijd wíllen nemen. Met dank aan u, de donateurs van Arnulfus, kan de krant een vernieuwingsslag maken, inhoudelijk en visueel. Uw beleving staat daarin centraal.
Uiteraard gaat deze ontwikkeling hand in hand met de digitale ontwikkeling van KN. De website moet vernieuwd worden. Die is verouderd en beperkt in de mogelijkheden, zodat wij niet kunnen profiteren van de voordelen die digitalisering brengt. De wens om een nieuwe website te bouwen kan echter niet gerealiseerd worden zonder uw financiële steun. Ik realiseer mij heel goed dat wij vaak een beroep doen op uw vrijgevigheid. Ik ben zeer dankbaar als ik denk aan alles wat u ons gegeven heeft in de vorm van gebed en financiële steun. Toch wil ik u vragen een extra donatie te overwegen.
Wij willen graag gebruik maken van de digitale trein die voorbij raast. Maar dan wel met Katholiek Nieuwsblad onder onze arm, zodat we de krant heerlijk op ons gemak kunnen lezen. Reist u met ons mee?

Christine Klosse
Directeur a.i.

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.