Katholiek Nieuwsblad 35 jaar jong

jan_vorstman.jpg

Katholiek Nieuwsblad 35 jaar jong

Deze Arnulfus Post richt zich vooral op de toekomst van KN. Maar kunnen we ook wat leren uit het verleden? Wat heeft de tijd sinds oktober 1983 ons geleerd?

KN is altijd een ‘missionaire uitdaging’ geweest, nooit een commercieel mediaproject. Als dat zo was, hadden we allang niet meer bestaan. Dus wat de inhoud betreft, nooit water bij de wijn om meer abonnees te krijgen. Wel is telkens de presentatie aangepast aan veranderende tijden en mogelijkheden. Zo werd KN een weekblad en werden in een website en een digitale versie van de gedrukte krant ontwikkeld.

Een redactie die vakbekwaam is en ook nog overtuigd katholiek, dat is geen gemakkelijke opgave. Wij hebben in 35 jaar acht hoofdredacteuren gehad en veel vaste en freelance redacteuren. Misschien dat elke periode om een wisseling van de wacht vroeg. Ook hebben vele directeuren elkaar mogen opvolgen, elk met eigen beleid en focus op promotie, financiën, administratie.

Er waren momenten dat het zakelijk gezien beter was geweest om de tent te sluiten. Maar gelukkig lukte het met wat extra inspanning en vooral de hulp van Boven steeds weer om door te gaan.

KN is katholiek in haar uitgangspunten, maar is als lekenproject niet afhankelijk van de bisschoppen. Daarom hebben wij altijd mogen bijdragen aan een constructief kritisch geluid waar dat nodig en gewenst is.

We hebben er ook voor gezorgd dat KN in een slinkende katholieke wereld zichzelf niet isoleert. We zijn er vooral ook voor mensen die op zoek zijn, maar óf op een ander spoor zitten óf net als wij ergens op die lange weg naar de waarheid staan. ‘Ga in gesprek’, was steeds meer het beleid. Geef de ruimte aan kritische vragen en geef de goede reacties. Zorg er vooral voor dat KN niet een zelfgenoegzaam ‘katholiek clubblaadje’ wordt!

Tenslotte hebben we geleerd om ons te richten op een nieuwe generatie lezers en tegelijkertijd de vele abonnees van een oudere generatie van nieuws en opinie te voorzien. Hierbij hebben wij altijd ervaren dat die oudere generatie aanvaardt dat dingen nu eenmaal veranderen om een nieuwe generatie te kunnen bereiken. We horen dan ook vaak: ‘We doen het in de eerste plaats voor onze kinderen!‘

Het waren 35 jaar van vallen en vooral weer opstaan. Soms de wind mee, meestal tegen. Het is steeds gelukt. We hebben een goede koers met ons blad. We blijven vooruitkijken, in de wetenschap dat het verleden ons belangrijke dingen geleerd heeft.

Jan G. Vorstman

 

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.