‘Elke katholiek moet op KN geabonneerd zijn’

‘Elke katholiek moet op KN geabonneerd zijn’

Hij hoopt dit jaar zijn honderdste verjaardag en 75-jarig priesterjubileum te vieren. Vorig jaar vierde hij al zijn vijftigjarig bisschopsjubileum. Mgr. André Sol, missionaris van het Heilig Hart, woont sinds 1946 in Indonesië.

Het bisdom Ambon, waar mgr. Sol van 1964 tot 1994 bisschop van was, was regelmatig het toneel van strijd en onlusten tussen verschillende (religieuze) groeperingen. De verhoudingen tussen katholieken, protestanten en moslims is inmiddels verbeterd, vertelt hij. In 2004 vluchtte de bisschop naar een ander deel van Ambon vanwege het geweld. “Op de Kei- en Tanimbareilanden, waar het zwaartepunt van de katholieke Kerk in de Molukken ligt, en op de Aru-eilanden, is vanouds de verhouding en samenwerking tussen katholieken en moslims uitstekend. De onlusten van veertien jaar geleden hebben daar dan ook slechts ruim een maand geduurd, terwijl het zich elders jarenlang voortsleepte. In Ambon heeft bisschop Mandagi m.s.c. ( mgr. Sols opvolger – pb) goede verhouding met de moslims.”

‘Katholieke identiteit’

Als missionaris in Indonesië heeft mgr. Sol altijd veel aandacht gehad voor onderwijs. Zo kreeg pater Oudenhoven, een groot voorvechter van katholiek onderwijs, alle steun van hem. Er werden tientallen scholen opgericht, die niet in handen waren van de overheid, maar van het Katholiek Onderwijs Bureau. Volgens pater Böhm, die mgr. Sol ondersteunt, “klaagde hij wel eens dat er na verloop van tijd van de bijzondere katholieke identiteit niet zoveel te merken was, als hij zo’n school bezocht”.

‘Waardevolle opmerkingen’

Mgr. Sol heeft altijd veel gelezen, met name op het gebied van Kerk, cultuur en geschiedenis. Zijn circa vierduizend boeken heeft hij samengebracht in een bibliotheek, die hij inmiddels overgedragen heeft aan het bisdom. Daarnaast richtte hij 35 jaar geleden het ‘adoptie’-project op, waarbij kinderen op de Molukken financiële steun krijgen voor het volgen van onderwijs. Het project heeft ten minste tweeduizend kinderen geholpen. “Het zorgt ervoor dat de minder vermogende kinderen op gelijke voet komen met andere kinderen”, zegt de bisschop.

‘Goede katholieke geest’

Wekelijks valt ook bij mgr. Sol Katholiek Nieuwsblad in de bus. Navraag bij de administratie leert dat hij KN al heel lang ontvangt. Mgr. Sol: “Ik heb tot mijn dertigste jaar in Nederland gewoond. Ik heb een zeer uitgebreide familie in Nederland. Ik leef mee met de Kerk in Nederland en verheug me op elk goed bericht over de Kerk aldaar. Die berichten verneem ik met name uit Katholiek Nieuwsblad.” Op die manier heeft mgr. Sol zich altijd verbonden ge voeld met de katholieke Kerk in Nederland, vertelt hij. “Ik voel me aangesproken door artikelen over men sen die God zoeken en Hem vinden in de katholieke Kerk. Via Katholiek Nieuwsblad wordt een goede katholieke geest verspreid. Elke katholiek en ook elke afgedwaalde katholiek zou erop geabonneerd moeten zijn.” ‘Open voor iedereen’ Op de vraag hoe mgr. Sol hoopt dat de mensen zich hem zullen herinneren, zegt hij: “In Indonesië vergeet men gauw de mensen van vroeger. Ik heb me nooit de ‘meerdere’ van de mensen hier gevoeld; ik heb geprobeerd hen als gelijkwaardig te behandelen. Ik heb de mensen in heel het bisdom in de dorpen en steden bezocht. Mijn deur stond letterlijk altijd open voor iedereen. In Ambon was mijn dagelijks vervoermiddel de fiets. Niemand fietst in Ambon, met uitzondering van enkele kwajongens op mountainbikes. De mensen waren dan ook niet bang voor me. Ik geloof dat ik in alle bescheidenheid mag zeggen dat ik een beetje vooruitliep op de aansporing en het voorbeeld van paus Franciscus aan bisschoppen en priesters om eenvoudig te leven.”

‘Gedaan wat moest’

Toen mgr. Sol in 1994 de leiding van het bisdom Ambon overdroeg aan zijn opvolger, verklaarde hij in alle bescheidenheid: “Ik wil voor mezelf de aansporing van Jezus uit het Evangelie verwerkelijken: ‘Wanneer jullie alles wat je werd opgedragen hebt volbracht, zeg dan toch: wij zijn onnutte dienstknechten; wij hebben alleen gedaan wat we moesten doen.’”

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.