Door uw bijdrage en gebed rust er zegen op ons werk

Door uw bijdrage en gebed rust er zegen op ons werk

Het nieuws uit de wereldkerk en Rome blijft doorlopend komen. Als katholieke gelovige word je in Katholiek Nieuwsblad rijkelijk gevoed met berichtgeving die ertoe doet. Zo zullen deze zomer de Wereldjongerendagen in Krakau een grote happening worden waarbij jongeren uit de hele wereld zich verbonden voelen met de wereldkerk. Ik kan zelf met grote vreugde terugdenken aan mijn deelname aan de WJD ruim tien jaar geleden in Keulen. Katholiek Nieuwsblad zal in Krakau vertegenwoordigd zijn door een van onze redacteuren. U zult dit evenement uit eerste hand kunnen volgen.

Steun aan KN

De Arnulfus Stichting heeft zich het afgelopen jaar opnieuw ingezet om de missie van Katholiek Nieuwsblad te ondersteunen daar waar het uit eigen middelen niet mogelijk is. In 2015 heeft Arnulfus ca. € 170.000,00 bijgedragen aan de exploitatie om diverse projecten te kunnen realiseren. Denkt u daarbij aan de instandhouding van het redactionele apparaat, het online toegankelijk maken van de integrale uitgave voor lezers die Katholiek Nieuwsblad graag digitaal lezen, en onze correspondente in Rome. De medewerkers en het bestuur van Katholiek Nieuwsblad hebben een grote inspanning geleverd om wederom effi ciënter om te gaan met de beschikbare middelen zodat alles ten goede komt aan het uitdragen van de katholieke boodschap. De kosten voor de exploitatie zijn in het afgelopen kalenderjaar opnieuw gedaald.

Najaarsactie

De Najaarsactie heeft een bedrag van € 94.770,61 opgeleverd dat geheel ten goede is gekomen aan Katholiek Nieuwsblad. Door dit mooie bedrag te schenken, heeft u opnieuw zeer grote blijk gegeven van uw verbondenheid.

ANBI

2016 zal waarschijnlijk nog geheel in het teken staan van de ANBI-procedure. Deze maand is door de besturen van de stichtingen Arnulfus en Katholiek Nieuwsblad een pleitnota opgesteld en toegezonden aan de Hoge Raad. Daarmee is een volgende stap in de procedure gezet. Nu is het wachten op een reactie. De eerdere uitspraak van het Hof heeft veel losgemaakt en tot groot onbegrip geleid binnen de ANBI-wereld. Het is spijtig dat deze procedure zo lang duurt.

Hartelijk dank

Voor het voorze en van de missie van Katholiek Nieuwsblad en het blijvend mogelijk maken van het brengen van nieuws, opinie en inspiratie, is uw steun zeer noodzakelijk maar niet vanzelfsprekend. Ik ben ervan overtuigd dat door uw bijdrage en gebed zegen rust op dit werk. Hartelijk dank, en, zoals ze in het Duits zeggen, een Vergelt’s Go, moge God het u lonen.

François Vluggen, directeur

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.