‘De Wereldjongerendagen geven hoop’

Astrid-Bakker.jpg

‘De Wereldjongerendagen geven hoop’

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. In juli 2016 ontvangt het Poolse Krakau miljoenen jongeren vanuit de hele wereld.

“De Wereldjongerendagen laten zien dat we wereldwijd samen een jonge Kerk zijn”, zegt Astrid Bakker (32), de landelijk projectleidster van de komende WJD. En dat geeft hoop, ziet ze. “Niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor parochies. Dat je als parochie ziet dat jonge mensen gaan, dat je hun die mogelijkheid biedt en dat jongeren die geloofservaring ook weer door mogen geven.”

De projectleidster verwacht veel van deze editie in Krakau, met name vanwege de koppeling met het Heilig Jaar en het thema barmhartigheid die dit jaar gemaakt wordt. “Je probeert altijd het thema van de WJD in je voorbereidingen al neer te zetten, maar ik denk dat dit jaar wel sterker is. Barmhartigheid kun je heel concreet en in daden neerzetten.”
De Nederlandse jongeren kunnen met een van de zes bisdomreizen mee naar de WJD in Krakau, of met een van de andere reisinitiatieven van bijvoorbeeld de nieuwe bewegingen. Astrid Bakker: “Wat je jongeren hoort zeggen is dat ze uitzien naar de ontmoeting met andere jongeren, het zich niet alleen voelen in het geloof. De WJD zijn een plek waar miljoenen jongeren bij elkaar komen. Dat geeft echt hoop.”

info: www.wjd.nl

Foto KN – Jan Peeters

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.