De katholieke krant van morgen

Francois_Vluggen.jpg

De katholieke krant van morgen

Vrijmoedig vraagt Arnulfus u ook dit jaar weer om een bijdrage aan het einde van het jaar ter ondersteuning van Katholiek Nieuwsblad. Een steun, waarvoor Arnulfus al veelvuldig een beroep op u gedaan heeft en waarop zij altijd kan blijven rekenen. Dit jaar staat de Najaarsactie in de geest van de zalige Titus Brandsma, die al vroeg in de vorige eeuw duidelijk wist te verwoorden waarom katholieke journalistiek zo belangrijk is. Een katholieke krant behoort in de geest van Titus te werken om zo verbonden te zijn met de kerkelijke gemeenschap.

De betekenis van Katholiek Nieuwsblad in ons maatschappelijk veld is die van een krant die schrijft over de levende Kerk en de verscheidenheid aan mensen die deze Kerk dragen. Dit overstijgt de discussie van een in onze maatschappij vaak gemarginaliseerde Kerk, die in het zichtbare voor buitenstaanders weinig meer is dan een stenen façade. Ons geloof is toch echter meer dan goederen en gebouwen met een bepaalde zakelijke waarde in het economisch verkeer?

Toch draait het ook bij Katholiek Nieuwsblad om de fi nanciële middelen om de krant in leven te houden. Denkt u aan het aanstellen van een nieuwe journalist of correspondent, om maar een voorbeeld te noemen. Deze wens komt geregeld terug als we alleen al kijken naar het veelvoud aan belangwekkende thema’s om verslag over te doen. Soms ontbreekt het gewoon aan middelen om dit mogelijk te maken. Gelukkig weet Arnulfus elk jaar opnieuw door uw steun een bijdrage te leveren aan uitbreiding, verbetering en continuering! Katholieke journalistiek speelt een niet afl atende rol in onze maatschappij, die de oorsprong en betekenis van het katholieke geloof vaak niet eens meer kent.

Dit zichtbaar uitdragen op internet en via sociale media, en het verdiepen ervan in de wekelijkse papieren uitgave van KN, is de permanente opdracht voor de medewerkers, vrijwilligers en bestuurders van Katholiek Nieuwsblad. Uw steun is ook dit jaar weer nodig, want katholieke journalistiek kan niet vrijblijvend zijn, en ook niet gratis!

Het bestuur van de Arnulfus Stichting zegt hartelijk dank voor uw gift waarmee dit wederom mogelijk wordt gemaakt. Namens het bestuur wens ik u en al de uwen een zalig kerstfeest en een gezegend 2016!

François Vluggen, directeur

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.