Arnulfus en uw gift

Arnulfus en uw gift

Katholieke journalistiek is niet vanzelfsprekend en heeft uw steun hard nodig. Nu de ANBI-status is hersteld kan weer alle aandacht besteed worden aan het uitvoeren van de opdracht van de Arnulfus Stichting.

Katholiek Nieuwsblad heeft in zijn actuele beleidsplan enkele speerpunten benoemd waardoor een grotere groep lezers bereikt zal worden die zich verbonden voelen met goede katholieke journalistiek. U kunt hierbij denken aan het vergroten van het correspondentennetwerk zoals dat al bestaat vanuit onder meer Rome en het Midden-Oosten, maar ook het vergroten van de marketingcapaciteit. Om dit mogelijk te maken zijn er middelen nodig. Het zijn projecten die zonder de financiële steun van Arnulfus niet mogelijk zouden zijn.

Wanneer u een gift overmaakt aan Arnulfus, kunt u erop vertrouwen dat die geheel ten goede komt aan het uitvoeren van de doelstelling: het in leven houden en verder ontwikkelen van Katholiek Nieuwsblad.

In de afgelopen jaren is het exploitatietekort aangezuiverd en kon ook geïnvesteerd worden in verbetering van de website, de ontwikkeling van kndigitaal.nl en de voortzetting van het redactionele apparaat. Dit was mogelijk vanuit de middelen die Arnulfus ter beschikking stelt. Deze steun is ook in de toekomst noodzakelijk.

Mocht u erover denken om ook na uw overlijden Arnulfus te ondersteunen dan kunt u de stichting opnemen in uw testament. Wilt u daar meer over weten, neem dan gerust contact met ons op.

Graag beveel ik ons werk aan in uw gebed en bedank u namens iedereen die dit bijzondere werk doet. Goed werk draagt naar onze overtuiging alleen vrucht wanneer dat begeleid wordt door het gebed van velen.

Datum: 12 mei 2017.

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.