Advies aan Hoge Raad: Katholiek Nieuwsblad ANBI-waardig

Advies aan Hoge Raad: Katholiek Nieuwsblad ANBI-waardig

De Stichting Katholiek Nieuwsblad en de Arnulfus Stichting zijn zoals bekend verwikkeld in een procedure met de Belastingdienst over de anbi-status van beide instellingen.De rechtbank Gelderland had beide instellingen in 2014 de anbi-status toegekend, maar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had op zijn beurt de Belastingdienst gelijk geven.

Anbi-status (terug)krijgen

Momenteel is de zaak in behandeling bij de Hoge Raad. Bij de Hoge Raad wordt met name geprocedeerd over de vraag of het Gerechtshof de belastingwet op de juiste wijze toepast. De stichtingen vinden van niet en zij hebben daarom in de afgelopen tijd bij de Hoge Raad beargumenteerd waarom zij de anbi-status zouden moeten (terug)krijgen.

Commercieel tarief

Inmiddels heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad op 26 mei jl. een zogenoemde conclusie (een advies aan de Hoge Raad) geschreven. Daarin geeft hij aan dat naar zijn mening de bezwaren van de stichtingen gegrond zijn en dat daarom de uitspraken van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigd moeten worden. Volgens hem hanteert – anders dan de Belastingdienst meent – Stichting Katholiek Nieuwsblad geen commercieel tarief, hetgeen blijkt uit de jarenlange verliesgevende exploitatie van het weekblad. De advocaat-generaal vindt dan ook dat beide stichingen recht hebben op de anbi-status.

Blijde boodschap verkondigen

De advocaat-generaal onderbouwt zijn standpunt met een veelheid aan publicaties uit de fiscale vakpers en met de woorden van de toenmalige staatssecretaris van Financiën over de uitleg van het begrip “commercieel tarief”. Ook schrijft hij dat het Katholiek Nieuwsblad naar zijn mening een activiteit ontplooit met als doel de blijde boodschap van Jezus Christus, zoals deze door de Katholieke Kerk wordt overgeleverd, te verkondigen.

Geen gelopen race

De besturen van beide instellingen zijn verheugd dat de advocaatgeneraal bij de Hoge Raad hun standpunten onderschrijft. Het is nu afwachten of de Hoge Raad het advies van de advocaat generaal op alle punten overneemt. Indien dit het geval is, zou Stichting Katholiek Nieuwsblad de anbi-status krijgen. Arnulfus Stichting zou haar ingetrokken anbi-status weer terugkrijgen. De giften van donateurs aan Arnulfus Stichting blijven dan aftrekbaar en ook andere fiscale faciliteiten blijven dan van kracht. De besturen houden hun lezers en donateurs vanzelfsprekend op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. (KN)

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.