2017: eeuwfeest van Fatima

2017-eeuwfeest-van-fatima-800x598px.jpg

2017: eeuwfeest van Fatima

De adventstijd is deze keer tevens de aanloop naar het grote jubileumjaar van Fatima. In 2017 is het immers honderd jaar geleden dat de H. Maagd verscheen aan drie herderskinderen. Het is met afstand de belangrijkste Mariaverschijning uit de geschiedenis.

Midden onder de Eerste Wereldoorlog waarschuwde de Moeder Gods niet alleen voor de Tweede, ze stelde ook de uiteindelijke triomf van haar Onbevlekt Hart in het vooruitzicht.

Paus Franciscus zal het eeuwfeest zelf op 13 mei in Fatima komen vieren. Het gerucht gaat dat hij dan de twee jongste en jong gestorven zienertjes, de zalige Jacinta en Francisco Marto, heilig zal verklaren. Maar ook zonder dat staat de devotie van de paus voor Fatima buiten kijf. Hij sluit hierin volledig aan bij zijn voorganger Benedictus XVI die zei: “We vergissen ons als we denken dat de profetische zending van Fatima al vervuld is.”

Hoewel de geheimen van Fatima lijden voor de Kerk voorspellen, brengen zij uiteindelijk een boodschap van hoop over. Daarin kadert de taak die Katholiek Nieuwsblad zich stelt. Katholieke journalistiek is met het oog op het hiernamaals nieuws brengen over het hiernumaals: met berichten over alle aspecten van het kerkelijk en maatschappelijk leven, maar wel in het teken van de hoop en van het hemelse perspectief dat Maria ons voorhoudt.

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.